Η HM Engineering Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992. Αποτελεί συγχώνευση των επιχειρήσεων Γ. Διαμαντούρος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε., Κ. Ζαχάριος & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. και Plotting LTD.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών στο σχεδιασμό και την επίβλεψη κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής. Όλες οι μελέτες μας πραγματοποιούνται με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας, όπου αυτή είναι εφικτή. Το όραμα της εταιρείας είναι η ικανοποίηση των πελατών και η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Στην HMeng, αποδεχόμαστε τις προκλήσεις για να προωθήσουμε τη δημιουργικότητά, να εκτελούμε σύνθετες εργασίες και να τηρήσουμε τις προθεσμίες, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας χαρακτηρίζονται από το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε έργα κτιριακά και εξειδικεύεται κυρίως σε έργα υποδομών METRO. Η αποστολή μας είναι να προσδιορίσουμε τις ανάγκες της εποχής και να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας μέσω καινοτόμων λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.

Η HMeng είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (αριθ. 344) και κατέχει πτυχίο τάξης Ε’, το υψηλότερο σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην κατηγορία 09 (σχεδιασμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) και στην κατηγορία 15 (σχεδιασμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων). Η εταιρεία είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η HMeng είναι διαπιστευμένη για έργα του Υπουργείου Αμύνης και του ΝΑΤΟ (αρ. μητρώου 2143). Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV CERT της TUV AUSTRIA HELLAS Ltd για σύστημα ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001: 2008.

Η HMeng έχει επίσης βραβευθεί με το βραβείο Europa Nostra 2012 για την ανακαίνιση του κτιρίου Averof του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.