Η ΗΜeng διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη και τον σχεδιασμό Κέντρων δεδομένων (Data centers) έχοντας συμμετάσχει στο σχεδιασμό κέντρων για πελάτες όπως Forthnet, CYTA, Cosmote, Intralot. H πρώτη επαφή έγινε το 1978-1979 κι έκτοτε υποστηρίζουμε τα Data centers τόσο στο στάδιο της Μελέτης όσο και στην επίβλεψη της κατασκευής και στη φάση του Acceptance. Επίσης αναλαμβάνουμε τη διαδικασία του Accreditation και μετέπειτα τα Audits και την Predictive Maintenance των εγκαταστάσεων. 

Κατά το στάδιο της μελέτης πραγματοποιούνται τα ακόλουθα:
• Αρχιτεκτονική του Data center
• Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός του Data center
• Δίκτυα δεδομένων εντός του Data center
• Εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης και κατάσβεσης (συστήματα VESDA)
• Εγκαταστάσεις Ελέγχου Θερμοκρασίας και Υγρασίας του Data center
• Εγκαταστάσεις συστημάτων Απόρριψης Θερμότητας του Data center (DX, Glycol, νερού)
• Διαδικασίες Acceptance της εγκατάστασης κλιματισμού του Data center
• Αντισεισμική εγκατάσταση ΙΤ εξοπλισμού και εξοπλισμού υποστήριξης (CRACs, UPS, GENSETs, PANELs ETC.)
• Εγκαταστάσεις πρόληψης ζημιών από φυσικά φαινόμενα και από ανθρώπινες παραλήψεις ή κακόβουλες ενέργειες
o Προστασία από ανθρώπινες παραλήψεις ή κακόβουλες ενέργειες εντός του DataCenter

• Σύστημα Access Control.
• Σύστημα αναγνώρισης Βιομετρικών Χαρακτηριστικών (Biometrics).
• Κατόπτευση, καταγραφή κινήσεων στο Data Center με CCTV.
• Ανίχνευση διαρροής νερών.

o Προστασία από ανθρώπινες παραλήψεις ή κακόβουλες ενέργειες εκτός του DataCenter
• Κατόπτευση, καταγραφή κινήσεων στον περιβάλλοντα χώρο του Data Center με CCTV.
• Κατάλληλη ενίσχυση εξωτερικών τοίχων (Πχ με ενσωμάτωση χαλυβδόφυλλων)

o Προστασία από εξωτερικές επιβουλές (Data Center Threaten Protection)

• Θωράκιση προστασίας παρεμβολών, κακόβουλων ή μη. Λήψη μέτρων αποκλεισμού υποκλοπής δεδομένων από υποκλοπείς εκτός του κτιρίου.
• Ενδεχομένως αντιμετώπιση TEMPEST.
• Παραλαβή-Μετασχηματισμός-Διανομή Ηλεκτρικής ισχύος από το Δημόσιο δίκτυο.
• Σχεδιασμών Εγκαταστάσεων Εφεδρικής Ισχύος (Backup Power), (Σχεδιασμός-επιλογή εφεδρικών ηλεκτρογεννητριών, UPS, Συσσωρευτών, διατάξεων αυτόματης μεταγωγής (ATS) , σχεδιασμός εγκαταστάσεων ΒΜS)
• Διαδικασίες Acceptance της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ισχύος υποστήριξης του DataCenter-Power Analysis
• Διαδικασίες Acceptance της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ισχύος υποστήριξης του DataCenter-Θερμογραφικός έλεγχος
• Έλεγχος εκπομπής μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων περιοχής φάσματος, ELF.
• Eγκαταστάσεις συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας.