ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για το νέο κατάστημα της Boutique Cartier, συνολικού εμβαδού 258m2 (εκ των οποίων 128 m2 στο ισόγειο και 130 m2 στον Α’ όροφο), που βρίσκεται στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Attica Department Store) που περικλείεται από τις οδούς Πανεπιστημίου-Βουκουρεστίου-Σταδίου-Αμερικής στην Αθήνα. Η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη και την επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΕΝΑΡΞΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2005

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: RICHEMOD HELLAS A.E.

TOΠΟΘΕΣΙΑ: Αθήνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.515.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
• Ύδρευση
• Αποχέτευση/όμβρια
• Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση
• Κλιματισμός
• Ηλεκτρικά Ισχυρά
• Ηλεκτρικά Ασθενή