ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορά τη στην ύδρευση και στο δίκτυο διανομής 11 χωριών στην περιοχή Ερεσού – Αντίσσης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής καθώς και την μελέτη των αποχετευτικών δικτύων. Πραγματοποιήθηκε επίσης μελέτη έξι (6)εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων και των αγωγών διάθεσης.

ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2000-2004

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

TΟΠΟΘΕΣΙΑ: Eρεσσός, Λέσβος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 2.700.000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Πλήρης σχεδιασμός Η/Μ εγκαταστάσεων