Η HMengineering αναλαμβάνει Ακουστικές Μελέτες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό εγκαταστάσεων τόσο για τη σωστή διαχείριση του ήχου σε χώρους συγκέντρωσης κοινού (θέατρα, συνεδριακά κέντρα κ.λ.π.), όσο και για περιπτώσεις ηχομόνωσης σε μεγάλους δρόμους, κτίρια, γραφεία κ.λ.π.