Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη του συνόλου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν τόσο στα Ισχυρά όσο και στα Ασθενή ρεύματα κτιρίων, έργων υποδομής, αλλά και μεγάλων εργοστασιακών εγκαταστάσεων, όπως:

• Συστήματα Διανομής ισχύος Χαμηλής και Μέσης Τάσης.
• Φωτοτεχνία και Φωτισμό ανάδειξης κτιρίων ή φωτισμό δρόμων, ενσωματώνοντας όλες τις παραμέτρους όπως η αρχιτεκτονική άποψη, η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τα νέα πρότυπα.
• Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης.
• Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS).
• Συστήματα Ασφαλείας και Πρόσβασης.
• Συστήματα Μεγαφωνικής Εγκατάστασης.
• Κλειστά Συστήματα Τηλεόρασης (CCTV).
• Συστήματα Διαχείρισης κτιρίου (BMS).

Στις ηλεκτρολογικές μελέτες συγκαταλέγονται επίσης τα Συστήματα Γειώσεων, τα συστήματα Αλεξικέραυνων, τα Συστήματα Συλλογής Κομίστρου, τα συστήματα κεντρικού ρολογιού και τα συστήματα οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων.