Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας στις υπηρεσίες μας. Η μελέτη και ο σχεδιασμός όλων των εγκαταστάσεων γίνεται με κύριο γνώμονα την βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο σε μικρές εγκαταστάσεις όσο και σε μεγάλα εργά.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

• Ενεργειακή προσομοίωση κτιρίων με εξειδικευμένα προγράμματα, με στόχο την ανάλυση της θερμικής συμπεριφοράς του έργου σε βάθος χρόνου και τη βελτιστοποίησή του.
• Ανάλυση ηλιασμού και φυσικού φωτισμού με στόχο τη βέλτιστη χρήση του φυσικού φωτός και την προστασία και το σκιασμό του κτιρίου όταν απαιτείται.
• Εκπόνηση Μελετών ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).

Η Εταιρεία έχει πιστοποιημένο Μηχανικό στο σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED.
Τέλος, η εταιρεία μέσω του έμπειρου προσωπικού της σε θέματα βιωσιμότητας, συμμετέχει ως Σύμβουλος Εταιρεία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.