Η HMengineering ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες μεθόδους Πυροπροστασίας και εναρμονίζει τις μελέτες στοχεύοντας στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων με το μέγιστο βαθμό ασφαλείας. Σε αυτό περιλαμβάνονται μελέτες όπως:

• Πυρανίχνευση
• Παθητική Πυροπροστασία
• Ενεργητική Πυροπροστασία (σύστημα νερού, σύστημα υδρονέφωσης, συστήματα ολικής κατάκλυσης [CO2, Inergen, FM200])
• Συστήματα υπερπίεσης κλιμακοστασίων διαφυγής
• Συστήματα αποκαπνισμού