Η Εταιρεία μας ειδικεύεται στη μελέτη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Τόσο σε κτιριακό επίπεδο όσο και σε μεγάλα έργα υποδομής. Εκπονούμε μεγάλο εύρος μηχανολογικών μελετών όπως HVAC (κλιματισμός, εξαερισμός, θέρμανση), Ύδρευση, Αποχεύτεση - Ομβρία, Θερμομόνωση, Άδρευση, Βιολογικό Καθαρισμό, Αντλιοστάσια, Ανεκλυστήρες (υδραυλικό, ηλεκτροκίνητο, αλλά και ηλεκτροκίνητο χωρίς μηχανοστάσιο) και Κυλιόμενες Σκάλες. Ακόμη, μελετάμε Εγκαταστάσεις Καυσίμου Αερίου - Φυσικού Αερίου και Ειδικών Δικτύων - Πεπιεσμένου Αέρα / Ατμού / Ιατρικών Αερίων.

Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία σε ιδιαίτερα και σύνθετα θέματα εγκαταστάσεων, όπως: κλιματισμό χειρουργείων (θάλαμοι θετικής ή αρνητικής πίεσης), εγκαταστάσεις αντιεκρηκτικών προδιαγραφών (κέντρο ελέγχου διυλιστηρίων), εξαερισμό σηράγγων οδικών και σισηροδρομικών έργων, κλιματισμό κεντρικών Η/Υ (data centers / server farms), αντλιοστάσια και βιολογικοί καθαρισμοί Δήμων κ.α.