Το έργο αφορά στην αναμόρφωση των εγκαταστάσεων εκκίνησης του κλασσικού μαραθώνιου δρόμου. Η HMeng πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες Η/Μ μελέτες των εγκαταστάσεων των κτιρίων Αποδυτηρίων, Γυμναστηρίου, κτιρίου επισήμων και κτιρίου αφαιτηρίας καθώς και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο.
Η ανάθεση περιελάμβανε:


• Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
• Κλιματισμό με λέβητες και ψυκτικούς συγκροτήματα, συνολική ισχύς ψύξης 150,0 kW.
• Δίκτυο αγωγών
• Κατασκευή υποσταθμού διανομής χαμηλής τάσης 100 kVA.
• Δίκτυα υψηλής τάσης με πίνακες διακοπτών.
• Δίκτυο Δεδομένων - Φωνητικά δίκτυα.
• Συστήματα ασφαλείας και συναγερμού - έλεγχος πρόσβασης.
• Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης.
• Εγκατάσταση συστήματος καταστολής πυρκαγιάς με χρήση αερίου INERGEN.
• B.M.S. Εγκατάσταση.
• Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας
• Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης.
• Σχεδιασμός αντλιοστασίου.

ΕΝΑΡΞΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 2003-2004

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Μαραθώνα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.428.868 €

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σχεδιασμός Η/Μ εγκαταστάσεων